Balkongbeklädnad i plast | S Polytec (2023)

Upplagt 2017-02-05

Balkongbeklädnad i plast | S Polytec (1)

balkongbeklädnadochBalkong sekretessskärmfinns i otaliga varianter, från enkelt till kreativt, från billigt till högkvalitativt. Läs här om variationen och möjliga användningsområden förPlastpaneler som slitstark balkongbeklädnad.

Balkongbeklädnad ska hjälpa dig att till exempel kunna njuta av din morgonfrukost på balkongen i en vindskyddad miljö. En balkongs insynsskydd som insynsskydd kan också vara en anledning till att du vill ha en balkongbeklädnad.

Men vilken balkongbeklädnad passar dig? Det finns otaliga typer och utföranden i olika material och storlekar. Vissa är väldigt billiga, andra ganska dyra. Det finns kreativa, färgglada eller tryckta balkongbeklädnader, men också enkla balkongbeklädnader, täckande eller transparenta. Du kan snabbt tappa överblicken och av denna anledning vill vi ge dig en liten överblick.

Kommersiell balkongbeklädnad

Som redan nämnt finns balkongbeklädnad för alla smaker och plånböcker. Det billigaste alternativet är förmodligen vassmattor, som kan köpas i en mängd olika storlekar i vilken välsorterad järnaffär som helst. Dessa sätts fast ganska snabbt, men har nackdelen att de ruttnar väldigt snabbt beroende på väder och inte längre är så snygga att titta på. Dessa mattor lämpar sig väl som insynsskydd, men det är på bekostnad av ljusgenomsläppligheten.

(Video) Wpc outdoor cladding installation

Balkongbeklädnader i tyg finns i otaliga färger och även med mönster eller tyger tryckta med egna motiv är inte ovanligt nuförtiden. Balkongbeklädnader i tyg är också ganska billiga, men även här sätter vind och väder snabbt stopp för balkongens insynsskydd, så att en ersättare oftast måste införskaffas ganska snabbt. Med balkongbeklädnad i trä måste man satsa lite mer, men man kan njuta av det ganska länge med lämplig omsorg, träytorna bör trots allt lackas eller lackas regelbundet för att kunna stå emot vädret .

Balkongbeklädnad av PVC finns i olika utföranden och färger. Den vanligaste varianten är förvisso den rullbara insynsskyddsskärmen som består av individuella PVC-lameller. Detta är inte bara billigt, utan också relativt hållbart. Precis som med vassmattorna kan den dåliga ljusgenomsläppligheten hos PVC-mattor vara ett KO-kriterium.

Värderar du integritet med balkongbeklädnad, men vill ha hög ljusgenomsläpplighet i kombination med lång livslängd, måste du oftast gräva djupt i fickan, för trots allt uppfyller frostat glas, som en av de vanligaste balkongbeklädnaderna, kriterierna är inte direkt billig och kan även gå sönder.

Detsamma gäller balkongbeklädnad som klarglas. Det visuella skyddet av balkongbeklädnad av klart glas bör dock helt ignoreras, men det lovar ett särskilt elegant och högkvalitativt utseende.

Balkongbeklädnad i plast

I vår webbutik erbjuder vi dig ett helt sortiment av plastpaneler som lämpar sig som balkongbeklädnad eller som insynsskydd för balkonger. Från det extremt reptåliga, genomskinliga akrylglaset, till akrylglas i en opal, mjölkig-molnig design eller okrossbar polykarbonat, till ogenomskinliga paneler av aluminiumkompositmaterial eller ASA/ABS. Vilken plast som passar bäst för din balkong beror självklart på dina idéer. Vid det här laget skulle vi vilja presentera våra plastskivor mer i detalj och visa dig de respektive fördelarna och nackdelarna för att göra ditt val lite lättare.

Balkongbeklädnad i plast | S Polytec (2)

Balkongbeklädnad av transparent polykarbonat

Det splittersäkra alternativet till balkongbeklädnad i klarglas

Till skillnad från beklädnad av äkta klart glas, är balkongbeklädnad i klar polykarbonat splittersäker och praktiskt taget oförstörbar. Polykarbonat är betydligt billigare än glas och kan tack vare vår skärtjänst även beställas efter mått. En annan fördel med våra UV- och väderbeständiga polykarbonatskivor är att du kan använda dem som beklädnad även på rundade balkonger. Ytan på polykarbonat är dock känsligare än glas, så den kan repas relativt lätt.

(Video) Composite Cladding Installation | Step-by-step Tutorial by EnviroBuild

Balkongbeklädnad av transparent akrylglas

Det reptåliga alternativet till balkongbeklädnad i polykarbonat

Balkongbeklädnad av transparent akrylglas är inte bara billigare än konventionell balkongbeklädnad av klarglas, den är också betydligt lättare. Dessutom är ljusgenomsläppligheten hos transparenta akrylglasskivor ännu högre än för glas. Den hårda ytan på akrylglas är reptålig och därför ett mycket bra alternativ till polykarbonat vid uppförande av balkongbeklädnad som vindskydd, men akrylglas är inte lika brottsäkert som polykarbonat och kan gå sönder. Till skillnad från glas spricker dock inte akrylglas.

Balkongpanel av opalt akrylglas

Högkvalitativt frostat glasutseende, bara billigare än riktigt glas

Opal akrylglas kombinerar de goda egenskaperna låg vikt och reptålighet med bra insynsskydd, vilket garanteras även med frostat glas. Akrylglas i opal design ger inte bara bra avskildhet, utan har också mycket bra ljusgenomsläppning, så att du kan se fram emot en ljusinsläppt balkong. Liksom alla våra plastskivor som presenteras, är det opala, det vill säga mjölkigt grumliga akrylglaset UV- och väderbeständigt och därför idealiskt för utomhusbruk. Opal akrylglas gulnar inte när det utsätts för direkt solljus, vilket är fallet med icke UV-beständig plast.

Balkongbeklädnad i plast | S Polytec (3)Balkongbeklädnad i plast | S Polytec (4)

HPL balkongbeklädnad

De oförstörbara med byggmyndighetsgodkännande för kommersiellt bruk

Plastskivor av högtryckslaminat har byggmyndighetsgodkännanden och kan därför användas som balkongbeklädnad inom den kommersiella sektorn. HPL-skivor är absolut ogenomskinliga, ogenomskinliga och extremt reptåliga. De jämförelsevis tunga panelerna gjorda av HPL är styva och motståndskraftiga mot även de mest negativa miljöpåverkan (som surt regn). Våra HPL-paneler, som finns i olika färger som vit, silvergrå, terrakotta, mellangrå, champagne eller svart, är lätta att rengöra, så även graffiti kan relativt enkelt tas bort från ytan.

Klicka här för att komma till våra billiga HPL-paneler i butiken

(Video) VERTICAL INSTALLATION OF WPC SLATTED CLADDING FOR OUTDOOR @MCKINLEY WEST | S.U.D PROJECT DETAIL

Balkongbeklädnad av aluminium sandwichpaneler

Hög kvalitet, hållbar, ogenomskinlig och finns i ljusa färger

Våra aluminiumkompositpaneler, som du enkelt kan beställa online i vår onlinebutik i de önskade storlekarna, liksom alla plastpaneler som presenteras här för balkongbeklädnad, är extremt robusta och har, trots sin låga tjocklek på endast 3 mm, mycket god styvhet och utmärkt brottstyrka. Sandwichpaneler i aluminium är ogenomskinliga och absolut ogenomskinliga, så du kan känna dig väl skyddad från nyfikna ögon. De lätta kompositpanelerna med täckskikt av aluminium på båda sidor har en kärna av polyeten och finns i en mängd olika färger och ytor. I vår webbutik hittar du matta, vita aluminiumkompositpaneler samt svarta eller silverfärgade kompositpaneler med fin metallisk effekt. Även aluminiumkompositpaneler i högkvalitativt rostfritt stålutseende med borstad yta, eller för de mer färgglada bland er finns röda, gula eller aluminiumkompositpaneler hos oss.

Klicka här för att komma till våra billiga sandwichpaneler i aluminium i butiken

Balkongbeklädnad i polyvinylklorid

Den billiga varianten för långvariga insynsskydd av plastpaneler

Våra plastskivor av vit PVC är den billigaste varianten bland de plastskivor som kan användas som balkongbeklädnad. Våra PVC-paneler är uteslutande solida paneler av hård PVC, som är 100% nya och inte innehåller några så kallade mjukgörare. PVC är en hård, stabil plast med normal slagtålighet. Det betyder att den inte går sönder för lätt. Men i likhet med polykarbonat kan PVC repa. De vita plastpanelerna av PVC är ogenomskinliga och ogenomskinliga och uppfyller, beroende på tjocklek, brandskyddsklass DIN 4102 B1 (svårt brandfarlig).

Detaljerad information om våra presenterade plastskivor för balkongbeklädnad hittar du i respektive produktbeskrivning i vår webbshop.

Våra plastpaneler för balkongbeklädnad

Skär genomskinliga polykarbonatpaneler som balkongbeklädnad

Skär genomskinliga akrylglaspaneler som balkongbeklädnad

Opal akrylglaspaneler tillskurna som balkongbeklädnad

Våra aluminiumsandwichpaneler som balkongbeklädnad i ett ögonkast

Våra HPL-paneler som balkongbeklädnad i ett ögonkast

Skär vita PVC-paneler som balkongbeklädnad

Måttbeställd balkongbeklädnad

Det finns inga standardformat för storlekar på balkonger och därför är balkongbeklädnaden alltid individuell vad gäller mått. Vad bra att du kan köpa din balkongbeklädnad eller din balkonginsynsskydd direkt hos oss i de storlekar du behöver. Tack vare vår skärkonfigurator, som finns till de flesta av våra plastark, kan du till och med göra detta bekvämt online från soffan.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 21/10/2023

Views: 5365

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.